έκθεση για διαφθορά

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αμφισβητεί την έκθεση για τη διαφθορά στην Ελλάδα

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αμφισβητεί ουσιαστικά την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χειρότερη «επίδοση» στην ΕΕ, στον Δείκτη…