Εκλογικό Κέντρο του υπ. Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη