εφορία τις δωρεάν ή με έκπτωση επισκέψεις στους γιατρούς

Απαγορεύει η Εφορία τδωρεάν ή με έκπτωση επισκέψεις στους γιατρούς-Επιβολή προστίμων

Ακόμη και πρόστιμα μπορεί να πληρώσουν οι γιατροί οι οποίοι εξετάζουν δωρεάν κάποιους ασθενείς ή κάνουν εκπτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνουν οι ιδιώτες…