εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+

ΠΑΤΡΑ: Οι εκπαιδευτικές δομές, με πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χάρτη

Για μία ακόμη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+ οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικές δομές της Δυτικής Ελλάδας έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χάρτη….