Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γεωπόνων  Αχαΐας