Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΤΡΑ: Εκδηλώσεις και δράσεις, της περιόδου, από το Πανεπιστήμιο

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην…


ΠΑΤΡΑ: Πήρε πιστοποίηση σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών – Τι ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην…