ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ» Θεόδωρος Ντρίνιας


Κατάλληλη περίοδο για επαναφύτευση

Τα παρ’ ολίγον ατυχήματα από πτώση κλαδιών αφρόντιστων δέντρων εντός του αστικού ιστού κατά την πρόσφατη κακοκαιρία και η προσπάθεια αντιμετώπισης που γίνεται αυτές τις…