Δήμαρχος Ερυμάνθου

Προϋπολογισμός με αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ερυμάνθου. Ο Προϋπολογισμός αξιολογήθηκε…