Δήλωση του Προέδρου Ο.Ε.Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Νίκου Παπαδημάτου