δηλώσεις τύπου Airbnb

Λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις τύπου Airbnb – Παράταση ζητούν οι φοροτεχνικοί

Παράταση για τις δηλώσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb στο ηλεκτρονικό μητρώο ζητούν οι φοροτεχνικοί επικαλούμενοι την έλλειψη εξοικείωσης με την εφαρμογή. Η Πανελληνία Ομοσπονδία…