Δικαστήριο ΕΕ

Δικαστήριο ΕΕ: H άρνηση στράτευσης λόγω εμφυλίου μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα αναγνώρισης της ιδιότητας πρόσφυγα

Στην απόφαση ότι η άρνηση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας Σύρου πολίτη στην χώρα καταγωγής του μπορεί να ερμηνευθεί από τις αρχές ως πράξη πολιτικής αντίθεσης…