Δικαστικών Υπαλλήλων σε Πάτρα και Αίγιο

ΑΧΑΪΑ: Συνεχιζόμενες στάσεις εργασίας των Δικαστικών Υπαλλήλων Πάτρας και Αιγίου – Μέχρι την Παρασκευή

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων Πατρών που πραγματοποιήθηκε στις 25/02/2020, αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση των 2ωρων διακοπών εργασίας 09:00 έως 11:00  έως…