δικαιωμα στην προοδο


Χάσαμε έναν φίλο, έναν δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη, έναν σύντροφο

Χάσαμε έναν φίλο, έναν δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη, έναν σύντροφο τον Νάσο Νασόπουλο. Η απώλεια είναι μεγάλη . Ξεχώρισε στην δημοσιογραφία την πολιτική και συμβουλευτική….