Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

ΠΑΤΡΑ: Ανοιχτή για το κοινό, από σήμερα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Οι υπηρεσίες της Δ/σης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, μετά από προγραμματισμένες εργασίες  συντήρησης του πληροφοριακού τους συστήματος, θα λειτουργούν…