Διεθνές Street Art Φεστιβάλ ArtWalk 4

(ΦΩΤΟ)-ΠΑΤΡΑ: Tο μονaδικό Διεθνές Street Art Φεστιβάλ ArtWalk 4 – Μέχρι και σήμερα οι αιτήσεις

Η Art in Progress ευχαριστεί όλους όσους εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συνεισφέρουν στην διοργάνωση τουArtWalk 4. που διοργανώνεται από ανθρώπους μιας δυναμικής κοινωνίας πολιτών…