διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο και το Εικαστικό Εργαστήρι Πατρα

ΠΑΤΡΑ: Η πληρωμή ή μη διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο και το Εικαστικό Εργαστήρι

Η πληρωμή ή μη διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών και το Εικαστικό Εργαστήρι, για όσο διάστημα παρέμεναν αυτά κλειστά με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου λόγω πανδημίας,…