διασπορά του κορονοϊού να γίνεται και από τις χωματερές