Διαχειριστές πολυκατοικιών

Διαχειριστές πολυκατοικιών: Πώς μπορούν να την πατήσουν στις φορολογικές δηλώσεις τους

Άσκηση για δυνατούς λύτες είναι ο διαχωρισμός δαπανών για όσους είναι διαχειριστές σε πολυκατοικίες και εμφανίζουν στις δηλώσεις τους ιδιαίτερα φουσκωμένες δαπάνες, λόγω του ότι…