διαχείριση νεκρών ζώων

ΠΑΤΡΑ: Διαγωνισμός ύψους 3 εκατ. ευρώ, σήμερα, για τη διαχείριση νεκρών ζώων

Οι τεχνικές προδιαγραφές του επικείμενου ανοικτού, μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το «Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων…