Δένδιας: «Δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις με τον Άδ. Γεωργιάδη