Δεν πρέπει να ανοίξουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία