Δεν αίρεται η προστασία στους μάρτυρες της Novartis