Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Σε ποια θέση κατατάσσεται η Ελλάδα μεταξύ 165 χωρών

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 78η θέση ανάμεσα σε 165 χώρες του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας, που δημοσιεύει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο το ΚΕΦίΜ…