Δ.Σ. της ΑΝ.Κ.Α.Α.

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Αυτό είναι το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.Κ.Α.Α.

Την Παρασκευή 24/07/2020 συνεδρίασε το νεοεκλεγμένο τακτικό Δ.Σ. της ΑΝ.Κ.Α.Α. και πάντα με γνώμονα την επίτευξη του σκοπού της, αποφάσισε ομόφωνα την παρακάτω απόδοση καθηκόντων:…