Δ. Καλογερόπουλος ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο θόρυβος των τριών παρατάξεων που λειτουργούν ως «ενιαίο μέτωπο» κατά της εκλεγμένης δημοτικής αρχής, γίνεται μόνο για τις εντυπώσεις

Επί των θέσεων των παρατάξεων «Αιγιάλεια αύριο» του κ. Χρήστου Γούτου, «Ποιοτική Αιγιάλεια» της κας Βασιλικής Ψυχράμη και «ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αιγιάλεια» του κ. Παναγιώτη…