Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ( ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ: Εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης – Εξεταστικό Κέντρο τέρμα Αγίας Σοφίας

Εξεταστικό Κέντρο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που αφορά το Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ( ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, Τ.Κ.:26223, ΠΑΤΡΑ). Η ώρα προσέλευσης των εξεταζομένων στο Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους ορίζεται …