ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα)

(ΦΩΤΟ)-ΑΧΑΪΑ: Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η Αποκατάσταση και Επέκταση – Αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που συνεδρίασε την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, η υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου: Αποκατάσταση και Επέκταση – Αναβάθμιση της…