Χρόνιος βήχας στα παιδιά

Χρόνιος βήχας στα παιδιά

Συχνά απασχολεί τους γονείς κάποιος χρόνιος βήχας που έχει το παιδί τους δηλαδή ένας βήχας που κρατάει πάνω από 15 μέρες και ειδικά πάνω από…