Χρήστος Γιαχαλής υποψήφιος με τον Γρηγόρη Αλεξοπουλο