χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Επανέρχεται η “φραγή” στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ από στρατηγικούς κακοπληρωτές

Τη δυνατότητα “φραγής” στην ηλεκτρονική υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ), για τους εργοδότες που καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, προβλέπει υπουργική απόφαση, η οποία έχει…