χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο των πνευμόνων

Έρευνα: Η μακρόχρονη χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο των πνευμόνων

Μια κατηγορία κοινών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, οι «αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης» (ΑΜΕΑ), σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου…