χρηματοδότησης των Δήμων από το “Ταμείο Αλληλεγγύης”

Καθορίστηκαν οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το “Ταμείο Αλληλεγγύης”

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Μετανάστευσης & Ασύλου, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 1811/12.5.2020, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το…