Χρηματοδότηση 35 εκατ.

Χρηματοδότηση 35 εκατ. ευρώ για ευρυζωνικές υποδομές στις αγροτικές περιοχές

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Μέτρου 7.3 “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στις Αγροτικές Περιοχές” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο…