Χρηματιστήριο: Στο φίνις η άνοδος στις 910 μονάδες