Χρηματιστήριο: Ο 3ος χειρότερος μήνας του 2020 ο Οκτώβριος