Χρηματιστήριο: Με μικρά κέρδη επιβεβαίωσε τις 880 μονάδες