Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανοδικές τάσεις το άνοιγμα