Χρ. Μαζαρακιώτης και Τρ. Πανώργιος

ΑΧΑΪΑ: Εκτός Σώματος ΕΛΑΣ, Χρ. Μαζαρακιώτης και Τρ. Πανώργιος – Προάγονται τρεις σε Ταξίαρχοι

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού…