χωροταξία στην ανάπτυξη του τουρισμού

Δυσμενείς επιπτώσεις στην κατοικία, του νομοσχεδίου για τη χωροταξία στην ανάπτυξη του Τουρισμού

Με άρθρο μας στην εφημερίδα «Καθημερινή» της 6ης/9/20, με τίτλο «Νομοσχέδιο-φρένο στην τουριστική ανάπτυξη», προσπαθήσαμε να καταδείξουμε τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει το άρθρο…