Χωρίς νερό πρόσφυγες και μετανάστες στην ΒΙΑΛ της Χίου