χορήγηση προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία

Υπ. Εργασίας: 52 εκατ. χορήγηση προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 52 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής…