χάρτη των αισθημάτων

Επιστήμονες απεικόνισαν τον χάρτη των αισθημάτων που δημιουργούνται από τη μουσική

Η μουσική είναι αναμφίβολα η γλώσσα της ψυχής, ικανή να εκφράζει πράγματα που οι λέξεις δεν μπορούν. Είναι όμως αυτή η γλώσσα παγκόσμια; Νιώθεις τα ίδια πράγματα…