Αναστάσιμο μήνυμα του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου

(ΒΙΝΤΕΟ)-ΠΑΤΡΑ: Το Αναστάσιμο μήνυμα του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου – «Η αιωνιότητα ανοίγεται ξανά μπροστά μας»

Παιδιά μου εὐλογημένα, «Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται. Πάσχα καινόν, Ἅγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον…».  Πάσχα σήμερα καί Ἀνάσταση. Γιορτή λαμπρή καί μεγάλη. Ἡ  Ἀνάσταση…