ΑΙΓΙΟ: Ημέρα προσφοράς για τους μικρούς μαθητές της πόλης