ΑΙΓΙΟ: Η διαδρομή του Επιταφίου του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας