ΑΧΑΪΑ: Τα νέα κρούσματα κορονοϊού – Συνεχίζει διψήφιος ο νομός – Αναλυτικά η κατανομή

Äåéãìáôïëçðôéêüò Ýëåã÷ïò ãéá Covid-19 ìå ôç ìÝèïäï ôá÷åßáò áíß÷íåõóçò áíôéãüíïõ (antigen rapid test) ðñáãìáôïðïéåßôáé óÞìåñá óôçí Ëåõêùóßá, ÔåôÜñôç 18 Íïåìâñßïõ 2020. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου χθες εντοπίστηκαν 300 νέες μολύνσεις σε σύνολο 2.322 νέα κρουσμάτων, που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ.

Αντίστοιχα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής καταγράφηκαν 505 νέες μολύνσεις.

Αναλυτικά, η κατανομή των κρουσμάτων σήμερα είναι η εξής: