ΑΧΑΪΑ: Τα νέα κρούσματα κορονοϊού – Διψήφιος ο νομός – Αναλυτικά η κατανομή

ÍÁÕÐËÉÏ-23/2/2021-Rapid test (drive through) ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý ðñáãìáôïðïßçóå êëéìÜêéï ôçò ÊÏÌÕ Áñãïëßäáò óôï ÄÞìï ÍáõðëéÝùí Ç åîÝôáóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå åðé ôçò 25çò Ìáñôßïõ, ìðñïóôÜ áðü ôçí Ð.Õ. Íáõðëßïõ.(Eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Aπό τα 2.198 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 499 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο.

Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 270 νέες μολύνσεις, ενώ σε Κρήτη 102 και Αχαΐα από 85  .

Αναλυτικότερα τα κρούσματα στις περιφερειακές ενότητες που ανήκουν