Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 45χρονο μετά από καταγγελία για βιασμό

Ðåñéðïëéêü ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò óôçí ëåùöüñï Âáóéëßóóçò Óïößáò, ìåôÜ ôï ôçëåöþíçìá áãíþóôïõ óå éóôïóåëßäá ï ïðïßïò ðñïåéäïðïßçóå ãéá ýðáñîç åêñçêôéêïý ìç÷áíéóìïý óôçí éôáëéêÞ ðñåóâåßá. Óôï êôÞñéï ôçò ðñåóâåßáò Ýóðåõóáí ï áñìüäéåò áñ÷Ýò êáé Üíäñåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅîïõäåôÝñùóçò Åêñçêôéêþí Ìç÷áíéóìþí ðñïêåéìÝíïõ íá åñåõíÞóïõí êáé íá åíôïðßóïõí åíäå÷üìåíï ýðïðôï äÝìá. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Χειροπέδες πέρασαν άνδρες των αστυνομικών Αρχών Κέρκυρας σε έναν 45χρονο μετά από καταγγελία 22χρονου για βιασμό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Law&Order, το γεγονός φέρεται να εξελίχθηκε αργά χθες το βράδυ (18/07/2021), στη Μέση Κέρκυρα, στην περιοχή της Μεσογγής, όταν, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο νεαρός στο Αστυνομικό Τμήμα Αχιλλείου, ο 45χρονος τον οδήγησε στην οικία του και εκεί παρά τη θέλησή του τον εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις.

Ο νεαρός, όπως είπε στους αστυνομικούς, προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά ο 45χρονος τον βίασε διαδοχικά.

Αμέσως άρχισαν αναζητήσεις και ο 45χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στις 03.00 τα ξημερώματα όταν επέστρεψε στο σπίτι του.

Αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Κέρκυρας, ενώ στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς φέρεται να ομολόγησε πως είχε σεξουαλική επαφή με τον 22χρονο αρνούμενος ωστόσο τον βιασμό.