ΠΑΤΡΑ: Συνάντηση του αντιπρύτανη Π. Δημόπουλου με στελέχη του ΕΛΚΕ του ΑΠΘΟ Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτης Δημόπουλος και στελέχη του ΕΛΚΕ του Ιδρύματός μας, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 16.6.2021 συνάντηση με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης κ. Ε. Στυλιανίδη και εκπροσώπους του ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο, την ανανέωση και εκ νέου οριοθέτηση των όρων συνεργασίας μεταξύ των δύο Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας. Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα, συμφωνήθηκε η ενεργοποίηση και υιοθέτηση νέων λειτουργικοτήτων του πληροφοριακού συστήματος, οι οποίες θα εξασφαλίσουν τόσο εξορθολογισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ, όσο και πρόσθετες εξ αποστάσεως λειτουργίες για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου της Επιτροπής Ερευνών για βελτιστοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ, μέσω συνεργειών και υιοθέτησης καλών πρακτικών.