ΠΑΤΡΑ: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 14 εργαζομένων


Έκτακτη – δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 14.00 έως 22.00, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, περί δήλωσης αποδοχής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 14 εργαζομένων στα Κοιμητήρια (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).
2. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Πατρέων έτους 2021, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 (σχετική απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Μελάς